...
ضد مزاحمت ها

برای تعیین محدودیت های فعالیت کاربران میتونید از این بخش استفاده کنید
تمام قابلیت هایی که مربوط به جلوگیری از خرابکاری و مزاحمت در گروه شماست در این بخش اصافه شده.
نوع رفتار ربات با کاربران و محدودیت ها همگی از این بخش قابل تنظیم هستند.

هنوز نظری برای این پست ثبت نشده است اولین نظر را ارسال کنید